Regulamin

 

Właścicielem Studia Wydawniczego ARTA, działającego pod adresem internetowym https://www.arta.olsztyn.pl oraz https://www.palaceidwory.pl, zwanego dalej Studiem ARTA, jest Mirosław Garniec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio Wydawnicze ARTA Mirosław Garniec, z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Reymonta 14/4, 10-334 Olsztyn, NIP 739-157-33-69, REGON 510667962, wpisaną do CEIDG.

Kontakt ze Studiem ARTA jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem arta@arta.olsztyn.pl oraz telefonicznie pod numerem 603 937 317.

 

 

1.

Klient, przesyłając do Studia ARTA zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy kupna zamawianych towarów ze Studia ARTA. Wysłane przez Studio ARTA potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

 

2.

W celu złożenia zamówienia Klient musi:
– wypełnić formularz zamówieniowy Studia ARTA,
– dokonać wyboru zamawianych towarów,
– dokonać wyboru formy dostawy zamawianych towarów,

– podać miejsce dostarczenia zamawianych towarów

 

3.

Wszystkie ceny towarów zamieszczonych na stronie internetowej Studia ARTA:
– podawane są w złotych polskich (dla zamówień składanych z terenu Polski) lub w Euro – dla zamówień składanych z zagranicy (kurs Euro w stosunku do złotego polskiego przeliczany jest automatycznie wg średniego kursu NBP). Przycisk umożliwiający wybór waluty (PLN lub EURO) znajduje się na górze strony, obok ikony koszyka zakupowego,
– zawierają podatek VAT,
– nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 

4.

Płatność za zamówione towary jest dokonywana przelewem na następujące konta:

– dla płatności w złotych polskich;

Studio Wydawnicze ARTA Mirosław Garniec, 10-334 Olsztyn, ul. Reymonta 14/4,  Bank Millennium S.A., konto nr: 63 1160 2202 0000 0000 5578 9802,

– dla płatności w Euro:

Mirosław Garniec, Bank PKO BP, 10-334 Olsztyn, ul. Reymonta 14/4, konto nr: 61 1020 3541 0000 5102 0345 6308, IBAN: PL, BIC: BPKOPLPW;

– płatności należy dokonać w terminie 7 dni od otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Przy odbiorze osobistym towaru w Studio ARTA płatność może być uiszczona także gotówką.

 

5.

Wszystkie dostawy dokonywane przez Studio ARTA są realizowane poprzez dwie firmy, do wyboru:

– Poczta Polska – listem poleconym, paczką ekonomiczną lub paczką „za pobraniem”,

– InPost – przesyłką przez wykorzystanie paczkomatu lub kurierem,

– dostawy za granicę Polski dokonywane są wyłącznie przez Pocztę Polską.

Koszty dostawy zależą od ciężaru przesyłki oraz wybranej przez Klienta formy dostawy.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na jedno z dwóch kont wymienionych w punkcie 4.
Czas przygotowania zamówienia do wysyłki, czyli czas, który upływa od wpłynięcia wpłaty na konto Studia ARTA do nadania przesyłki wynosi maksymalnie 3 dni.

Klient może odebrać osobiście zamówiony towar w siedzibie Studia ARTA, wówczas nie ponosi kosztów dostawy.

 

6.

Do każdego zamówienia może być wystawiona faktura VAT, żądanie takie – wraz z danymi do faktury – należy wpisać w „Uwagach do zamówienia”.

 

7.

Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w ciągu 14 dni od daty objęcia towaru w posiadanie (odebrania przesyłki) oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z zamówienia) zanim Studio ARTA przyjęło jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Konsument powinien zwrócić towar do Studia ARTA w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Studia ARTA. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Studio ARTA dokonuje zwrotu wszystkich płatności dokonanych przez Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Studio ARTA dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Studio ARTA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8.

W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Studio ARTA. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności towaru z umową, tzn. w szczególności na niezgodności towaru z opisem w katalogu znajdującym się pod adresem internetowym Studia ARTA. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy.

Klient powinien odesłać towar na adres Studia ARTA. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Studio ARTA, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Studio ARTA zwraca koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Studio ARTA odpowiada za wady fizyczne stwierdzone przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi (odebrania przez Klienta przesyłki), pod warunkiem złożenia reklamacji przed upływem roku od stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem, bieg terminu do złożenia reklamacji kończy się nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi (odebrania przez Klienta przesyłki).

 

9.

Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową https://arta.olsztyn.pl/zamowienie/ przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Do dokonywania zakupów w Studio ARTA niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 

10.

Studio ARTA wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony https://www.arta.olsztyn.pl oraz https://www.palaceidwory.pl. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Studio ARTA to:
a. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
b. Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony https://www.arta.olsztyn.pl oraz https://www.palaceidwory.pl,
c. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Studia ARTA nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.