Powrót do strony głównej
Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec
Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach
Powiśle, Górne Prusy, Warmia, Mazury
  Wybrane fotografie
Wybrane zamki Fotografie Malarskie rekonstrukcje Recenzje menu_06of

Filary pierwotnie podtrzymujące sklepienia piwnic domu zamkowego, widok od północy

Przezmark / Preussisch Mark
pow. Malbork, komturstwo Dzierzgoń
zamek krzyżacki prokuratorski, wójtowski, komturski

Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach | Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich / Schlösser und Gutshäuser im ehemaligen Ostpreußen