Polityka Prywatności serwisów internetowych
www.arta.olsztyn.pl oraz palaceidwory.pl

Dbając o prywatność swoich użytkowników, administrator serwisu arta.olsztyn.pl oraz palaceidwory.pl nie przekazuje ich danych żadnym firmom i podmiotom trzecim, nie wykorzystuje ich do rozsyłania korespondencji marketingowej (mailing), nie udostępnia ani nie wykorzystuje niezgodnie z przeznaczeniem danych zgromadzonych przez narzędzia do analizy ruchu na stronach.

Strona nie posiada mechanizmów zakładania kont, logowania a tym samym zbierania i przetwaraznia danych osobowych osób odwiedzających

W serwisie są umieszczone skrypty firm trzecich, takie jak Google Analytics (statystyki ruchu na stronie) oraz przyciski społecznościowe serwisów Facebook, Twitter i Google+, które również mogą zapisywać ciasteczka na komputerze użytkownika.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ciasteczek (cookies), polecamy stronę "Wszystko o ciasteczkach"

Kontakt administracyjny:
Studio Wydawnicze ARTA
Mirosław Garniec
mgarniec@arta.olsztyn.pl